Akutplacering

Meny

Målgrupper

  • Stödboende i lägenhet ungdomar (16 år och uppåt), pojkar och flickor
  • Stödboende i kollektiv/hus ungdomar (16 år och uppåt), pojkar och flickor

Vi erbjuder stödboende till unga som tidigare varit placerade på HVB hem men nu har behov av ett mer begränsat stöd. Ungdomen förbereder sig för ett självständigt liv genom att bo i egen lägenhet eller i stödboende i hus i kollektivform. Stödinsatserna anpassas utifrån individens önskemål och behov. Genom stöd via en kontaktperson skapas rutiner och en miljö där ungdomen kan få en välfungerande vardag. Vi vägleder och tillhandahåller stöd i den form ungdomen är i behov av för att fortsätta utvecklas till en självständig individ.

Våra stödboende i hus eller lägenhet ligger i lugna och trygga områden runt om i centrala Göteborg. Vad gäller Stödboende är det Socialtjänsten som avgör om 16 år är en lämplig ålder för flytt av specifik ungdom. Hur länge de stannar i Stödboende avgörs också av Socialtjänsten.

Kom i kontakt med oss:

Vision

En drivande aktör i skapandet av ett samhälle där alla människor har lika värde och samma förutsättningar. Vi står upp och försvarar ett öppet klimat där alla får lov att vara som de är.

Värdeord

Engagemang, Trygghet, Livsglädje, Öppenhet

Till toppen av sidan