Akutplacering

Meny

Villa Blåvinge – Hedersboende

För mer information om vårt HVB hem för hedersutsatta flickor klicka här

Påfågeln

Livsanda Boende tillhandahåller skyddat boende med kvalificerat stöd. Kontaktperson för Påfågeln är utbildad socionom med mångårig erfarenhet av arbete med människor i utsatta livssituationer.

Lägenhet 1 är en rymlig 2,5 RoK i del av stor villa (hela nedervåningen). Huset är en villa med åtta separata rum på övervåningen samt lägenheten på nedervåningen. På grund av vår verksamhet på övervåningen har den skyddsbehövande tillgång till kvalificerad personal dygnet runt.

Lägenhet 2 är en 2,5 RoK också i del av villa, med egen ingång. I denna lägenhet tar vi även emot män som behöver skydd.

Lägenhet 1

  • Våldsutsatta kvinnor, ålder 18 år+
  • Kvinnor med barn, medföljande pojkar får ej överstiga 12 år p.g.a. närliggande HVB-verksamhet för flickor.
  • Kvinnor som lever under hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Samkönade par (kvinnor) och HBTQ personer
  • Vi tar ej emot personer som är i ett aktivt missbruk.

Lägenhet 2

  • Våldsutsatta män och kvinnor, ålder 18 år+
  • Kvinnor och män med barn, ingen begränsning på barnens åldrar
  • Kvinnor och män som lever under hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Par, även samkönade och HBTQ personer
  • Vi tar ej emot personer som är i ett aktivt missbruk.
1
2
3
4
5
6

Så här arbetar vi

1. Livsanda och Socialsekreterare.

Samarbete byggt på förtroende.
Planering inför placering.
Presentation av vårdplan.

2. Livsanda HVB och ungdomen.

Individuell genomförandeplan och egen kontaktperson.
Månadsrapport.
Tryggt och varmt hem.

3. Livsanda och Socialsekreterare.

Utvärdering och uppföljning.
Slutrapport från HVB.
Planering för fortsatt vistelse i Stödboende.

4. Livsanda Stödboende Hus* och ungdomen.

Träning för eget boende.
Personal tillgänglig dagligen.
Individuell genomförandeplan.
* Anpassat för ungdomar som är självständiga men som behöver mer stöd än vid Stödboende Lägenhet.

5. Livsanda Stödboende lägenhet och ungdomen.

Individuell genomförandeplan.
Utsedd kontaktperson.
Egen lägenhet med stöd i vardagen.

6. Livsanda och socialsekreterare.

Vi hjälper dig kostnadsfritt.
Utvärdering och uppföljning.

Kom i kontakt med oss:

Vision

En drivande aktör i skapandet av ett samhälle där alla människor har lika värde och samma förutsättningar. Vi står upp och försvarar ett öppet klimat där alla får lov att vara som de är.

Värdeord

Engagemang, Trygghet, Livsglädje, Öppenhet

Till toppen av sidan