Akutplacering

Meny

Trygga boenden i hus och lägenheter


Vare sig det gäller barn och unga eller vuxna, är vår drivkraft att utifrån den enskildes unika behov, integrera henne eller honom till ett meningsfullt liv i samhället. Oavsett vilken del av världen de kommer ifrån.

  • Ensamkommande flickor (15-20 år), hedersrelaterat med begränsat skyddsbehov
  • LVU: Ensamkommande barn och unga (15-20 år), pojkar och flickor
  • Akutplaceringar barn och unga (15-20 år), pojkar och flickor
  • Ensamkommande barn och unga (15-20 år), pojkar och flickor
  • Stödboende i lägenhet ungdomar (16 år och uppåt), pojkar och flickor
  • Stödboende i hus ungdomar (16 år och uppåt), pojkar och flickor
  • Skyddat Boende Kvinnor & Män (även med barn/gravida).

Vi arbetar med små grupper i familjära boenden med fokus på förtroende och trygga relationer. Våra boenden i både hus och lägenheter, ligger centralt beläget i Göteborg i lugna och trygga områden.  Vad gäller Stödboende i hus eller lägenhet är det Socialtjänsten som avgör om 16 år är en lämplig ålder för flytt av specifik ungdom. Hur länge de stannar i Stödboende avgörs också av Socialtjänsten.

Kom i kontakt med oss:

Vision

En drivande aktör i skapandet av ett samhälle där alla människor har lika värde och samma förutsättningar. Vi står upp och försvarar ett öppet klimat där alla får lov att vara som de är.

Värdeord

Engagemang, Trygghet, Livsglädje, Öppenhet

Till toppen av sidan