Akutplacering

Meny

Tryggt familjärt boende

På Livsanda Boende arbetar vi för att integrera den enskilde individen till ett meningsfullt liv i samhället. Därför är fungerande skolgång, aktiv fritid och en tydlig utvecklingsplan viktiga verktyg i vårt arbete.

Vår kompetenta personal har specifik kunskap och erfarenhet av att arbeta med barn och unga med inte sällan traumatiska erfarenheter och svag känsla av sammanhang. Våra familjära, trygga boenden i små grupper – olika för pojkar och flickor – ligger i lugna och trygga områden i Göteborg.

Vardagens viktiga rutiner

Målet för oss är att våra ungdomar ska vara så rustade som möjligt för ett liv på egen hand när de lämnar HVB – antingen för något av våra stödboenden eller till eget boende. Därför lägger vi mycket tid på utbildningar och diskussioner om värderingar och hur det svenska samhället fungerar – traditioner, rättigheter, skyldigheter, studier, arbete och möjligheter. Nedan kan du läsa om lite av vad vi gör.

  • Alla har sin egen kontaktperson som bland annat följer upp skolgång, familjerelationer, socialt umgänge, behov och personlig utveckling.
  • Regelbundna aktiviteter med syfte att bygga relationer och integrera ungdomarna i det svenska samhället.
  • Husmöten som vår personal håller i där man informerar om saker i vardagen och håller utbildningar i Livskunskap som fokuserar på att hjälpa ungdomarna till ett självständigt liv i Sverige. Alla boende involveras och görs delaktiga i mötena.
  • Personalen håller tät kontakt med God man, socialsekreterare, lärare och andra viktiga personer.
  • Läxhjälp alla vardagskvällar av motiverande personal.
  • Ungdomarna har obligatoriska uppgifter på boendet så som städning och andra göromål. Allt för att förbereda dem för ett liv på egen hand.
  • ”Hitta rätt” med viktig samhällsinformation delas ut till alla boenden. Pärmen används under tiden hos oss som hjälpmedel och utbildningsmaterial.
  • Veckoplanering görs tillsammans med kontaktperson för att ungdomarna ska lära sig framförhållning och få rutiner.
  • Ungdomarna har ett antal tillfällen per månad då de hittar på något ihop med sin kontaktperson för mer djupgående samtal men även för miljöombytets skull.

Placeringsförfrågan? Ring eller maila oss:

Shadi P Bahsoun
072-391 59 51
shadi.bahsoun@livsanda.se

Vår arbetsprocess

1
2
3
4
5
6

Så här arbetar vi

1. Livsanda och Socialsekreterare.

Samarbete byggt på förtroende.
Planering inför placering.
Presentation av vårdplan.

2. Livsanda HVB och ungdomen.

Individuell genomförandeplan och egen kontaktperson.
Månadsrapport.
Tryggt och varmt hem.

3. Livsanda och Socialsekreterare.

Utvärdering och uppföljning.
Slutrapport från HVB.
Planering för fortsatt vistelse i Stödboende.

4. Livsanda Stödboende Hus* och ungdomen.

Träning för eget boende.
Personal tillgänglig dagligen.
Individuell genomförandeplan.
* Anpassat för ungdomar som är självständiga men som behöver mer stöd än vid Stödboende Lägenhet.

5. Livsanda Stödboende lägenhet och ungdomen.

Individuell genomförandeplan.
Utsedd kontaktperson.
Egen lägenhet med stöd i vardagen.

6. Livsanda och socialsekreterare.

Vi hjälper dig kostnadsfritt.
Utvärdering och uppföljning.

Kom i kontakt med oss:

Vision

En drivande aktör i skapandet av ett samhälle där alla människor har lika värde och samma förutsättningar. Vi står upp och försvarar ett öppet klimat där alla får lov att vara som de är.

Värdeord

Engagemang, Trygghet, Livsglädje, Öppenhet

Till toppen av sidan