Akutplacering

Meny

Livet i egen lägenhet

Stödboende i lägenhet är anpassat som nästa steg i den personliga utvecklingen och vi erbjuder denna boendeform till tjejer och killar från 16 år och uppåt. Som boende i lägenhet sköter man så mycket som möjligt själv men har ändå fortsatt relativt tät kontakt med personal. Ungdomarna får hjälp att planera och upprätthålla en fungerande vardagsstruktur samt att träna inför ett liv på egna ben. Lägenheterna ligger i lugna bostadsområden i Göteborg.

Fördelar med stödboende i lägenhet

  • Aktivt arbete med integration och självständighet utifrån individuella behov.
  • Kontaktperson och ungdom träffas vid 2-4 tillfällen i veckan för stöd, uppföljning, planering och aktiviteter utifrån ungdomens behov.
  • Personal kan nås dygnet runt.
  • Ekonomi, budgetering, hushållsskötsel, samhällsorientering, gränssättning, utbildning och stöd att söka arbete är områden vi särskilt fokuserar på.
  • Gemensamma aktiviteter som utflykter och idrott för alla ungdomar i våra lägenheter.
  • Vår personal har utbildning och/eller erfarenhet av arbete med ungdomar. Hos oss arbetar bland annat socionomer, behandlingspedagoger, socialpedagoger, fritidsledare och lärare.

Vår arbetsprocess

1
2
3
4
5
6

Så här arbetar vi

1. Livsanda och Socialsekreterare.

Samarbete byggt på förtroende.
Planering inför placering.
Presentation av vårdplan.

2. Livsanda HVB och ungdomen.

Individuell genomförandeplan och egen kontaktperson.
Månadsrapport.
Tryggt och varmt hem.

3. Livsanda och Socialsekreterare.

Utvärdering och uppföljning.
Slutrapport från HVB.
Planering för fortsatt vistelse i Stödboende.

4. Livsanda Stödboende Hus* och ungdomen.

Träning för eget boende.
Personal tillgänglig dagligen.
Individuell genomförandeplan.
* Anpassat för ungdomar som är självständiga men som behöver mer stöd än vid Stödboende Lägenhet.

5. Livsanda Stödboende lägenhet och ungdomen.

Individuell genomförandeplan.
Utsedd kontaktperson.
Egen lägenhet med stöd i vardagen.

6. Livsanda och socialsekreterare.

Vi hjälper dig kostnadsfritt.
Utvärdering och uppföljning.

Kom i kontakt med oss:

Vision

En drivande aktör i skapandet av ett samhälle där alla människor har lika värde och samma förutsättningar. Vi står upp och försvarar ett öppet klimat där alla får lov att vara som de är.

Värdeord

Engagemang, Trygghet, Livsglädje, Öppenhet

Till toppen av sidan