Akutplacering

Meny

Målgrupper

HVB

  • Ensamkommande flickor (15-20 år), hedersrelaterat med begränsat skyddsbehov
  • Ensamkommande barn och unga (15-20 år), pojkar och flickor
  • LVU: Ensamkommande barn och unga (15-20 år), pojkar och flickor
  • Akutplaceringar: Ensamkommande barn och unga (15-20 år), pojkar och flickor

 

Stödboende

  • Avser alla ungdomar, inklusive ensamkommande barn och unga
  • Livsanda är ramavtalsleverantör till Göteborgs stad samt kranskommuner vad gäller stödboende för ensamkommande barn och unga

Hedersrelaterat våld och förtryck

  • Hedersrelaterat våld och förtryck liksom mäns våld mot kvinnor generellt, har sin grund i kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar om dessa. När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck är kontrollen av flickor och kvinnors sexualitet central och starkt knuten till kollektivet (Regeringens Skr 2007/08:39).
  • Syfte med vistelse i verksamheten är att samhället behöver skydda målgruppen förebyggande eller aktivt emot hedersrelaterat våld och förtryck. Målgruppen är oftast kvinnor och flickor som sökt mer frihet än vad familjesystemet tolererar. Målgruppen kan vara utsatt för förtryck på grund av könsöverskridande uttryck, sexuell läggning, påtryckningar att gifta sig mot sin vilja, eller tvång att utföra kränkande och förtryckande handlingar i hederns namn.
  • Graviditet eller föräldraskap är också orsaker som kan innebära att ungdomen behöver lämna ursprungsfamiljen. Vi har även möjlighet att ta emot ungdomar med viss lindring intellektuell funktionsnedsättning eller neuropsykiatriska svårigheter. Verksamheten har som syfte att vara en fristad för målgruppen, både fysiskt och psykiskt.

Våra boenden ligger i lugna och trygga områden runt om i centrala Göteborg. Verksamhetens boenden är valda med eftertanke. De smälter in i sin omgivning och ligger placerade nära lokaltrafiken. Miljön på våra boenden är hemlik och hemtrevlig.

Kom i kontakt med oss:

Vision

En drivande aktör i skapandet av ett samhälle där alla människor har lika värde och samma förutsättningar. Vi står upp och försvarar ett öppet klimat där alla får lov att vara som de är.

Värdeord

Engagemang, Trygghet, Livsglädje, Öppenhet

Till toppen av sidan