Akutplacering

Meny

Stödboende i Hus/Kollektiv

Stödboende i hus/kollektiv är anpassat för pojkar från 16 år och är ett viktigt steg mot ett självständigt liv. Vi erbjuder stödboende till unga som tidigare varit placerade på HVB eller familjehem och nu upplevs som mer självgående men som fortfarande är i behov av visst stöd från personal.

Genom Stödboende i hus erbjuder vi en attraktiv lösning där de unga kan ta nästa steg i sin utvecklingen, innan eget boende. De får lära sig att hantera ekonomi, matinköp, matlagning, myndighetskontakter och att ta ansvar för sin skolgång. Stödinsatserna anpassas utifrån individens önskemål och behov. Föreståndare för Livsandas stödboende verksamhet har sitt kontor dagtid i huset och är utbildad socionom med mångårig erfarenhet. På kvällar och helger finns kontaktpersonal under givna tider. Målet är att de med visst stöd från personalen och varandra rustas för eget boende. Huset ligger centralt i ett bostadsområde i Göteborg med närhet till kollektivtrafik.

Stödboende i egen lägenhet

Vi erbjuder stödboende till unga som tidigare varit placerade på HVB hem eller familjehem men nu har behov av ett mer begränsat stöd. Ungdomen förbereder sig för ett självständigt liv genom att bo i egen lägenhet. Stödinsatserna anpassas utifrån individens önskemål och behov. Genom stöd via en kontaktperson skapas rutiner och en miljö där ungdomen kan få en välfungerande vardag. Vi vägleder och tillhandahåller stöd i den form ungdomen är i behov av för att fortsätta utvecklas till en självständig individ.

Fördelar med stödboende i hus

  • Nästa steg efter vistelse i HVB eller familjehem
  • Träning inför ett liv på egna ben utifrån individuella behov.
  • Personal tillgänglig på plats dagligen.
  • Fast kontaktperson ur personalen som kan ge extra stöd och en stabil vuxenrelation.
  • Utveckla personlighet och egenskaper samt komma till självinsikt genom större ansvarstagande.
  • Lära sig att hantera ekonomi, matinköp, matlagning, kontakt med myndigheter, skolgång, vårdbesök m.m.
  • Ta del av varandras styrkor då alla har olika resurser som kan vara till nytta för gruppen i stort.
  • Ta del av de aktiviteter som HVB-verksamheten gör med sina ungdomar,
  • Läxhjälp alla vardagskvällar av motiverande personal.
  • Vår personal har utbildning och/eller erfarenhet av arbete med ungdomar. Hos oss arbetar bland annat socionomer, behandlingspedagoger, socialpedagoger, fritidsledare och lärare.

Placeringsförfrågan

Shadi P Bahsoun
072-391 59 51
shadi.bahsoun@livsanda.se

Beredskapen Föreståndare (efter kl 16.30 vardagar och alla helger)
031-711 30 99
boende@livsanda.se

Intervju med tidigare boende

I fem dagar satt han med 80–90 personer i en överfull båt på medelhavet. Runtomkring honom grät och spydde människor av rädsla, ångest och sjösjuka. När båten nådde Italien tackade han gud.

Vi sitter på Livsandas varma och välkomnande kontor i Högsbo. Det är i början av mars 2017 och utanför fönstret lyser en härlig vårvintersol. Nemat är en öppen kille och man ser att han gillar träning. I dag är han extra glad. Han har just fått veta att hans mamma, som kommer till Sverige nästa vecka, har fått uppehållstillstånd. De har inte setts på tre år. Trots att han bara varit i Sverige sedan juli 2014 talar han mycket bra svenska.

– Jag kom till Iran från Afghanistan 2012. Där försörjde jag oss som bilmekaniker, försäljare och med arbete i en speceributik. Men vi hade inga rättigheter i Iran.

Han bestämmer sig för att ta sig vidare. Nemat är på flykt i fem månader innan han kommer till Sverige. Han slussas runt på olika boenden i västra Sverige – både bra och dåliga ställen.

– På ett ställe kändes det som om de bara ville tjäna pengar på oss flyktingar. Vi fick inte göra någonting. Här hände det saker hela tiden, personalen var bra och man fick en kontaktperson.

Från en vän får han höra talas om Livsanda i Göteborg. Här bryr man sig och har planer för hur de boende snabbast och bäst ska komma in i det svenska samhället. Och Nemat vill inget hellre än att bli en del av Sverige. Han ger sig inte när socialen säger nej utan lyckas få en plats hos Livsanda.

– I juli 2015 flyttar jag in i ett av Livsandas HVB-hem.

Namn: Nematolah Dolati men kallas Nemat
Ålder: 17 år
Kommer från: Afghanistan
Gillar: Träning, bland annat fotboll, boxning och Kung fu
Ambition: Bli polis
Gillar med Sverige: ”Ni har allt – rättigheter, frihet och inga krig”.

Det var något helt annat. Framförallt visade man varandra respekt.

Nemat berättar om hur han gladdes åt att få hjälp med läxor. Hur viktigt det var för honom och de andra ungdomarna att vara med och påverka aktiviteter och boende vid husmötena. Han blev till och med imponerad av matlagningen.

– De lärde sig att koka riset på vårt sätt, säger han skrattande. De satte upp ett recept på kylskåpsdörren.

I dag bor Nemat i egen lägenhet genom Livsandas stödboende. Han har en kontaktperson som han träffar en eller ett par gånger i veckan och som han kan ringa och fråga om hjälp när han vill. Han har betyg i alla ämnen utom svenska och engelska, men dem ska han också se till att få godkänt i. För hans mål är spikat.

– Först blir jag kanske väktare men sen ska jag bli svensk polis.

Vår arbetsprocess

1
2
3
4
5
6

Så här arbetar vi

1. Livsanda och Socialsekreterare.

Samarbete byggt på förtroende.
Planering inför placering.
Presentation av vårdplan.

2. Livsanda HVB och ungdomen.

Individuell genomförandeplan och egen kontaktperson.
Månadsrapport.
Tryggt och varmt hem.

3. Livsanda och Socialsekreterare.

Utvärdering och uppföljning.
Slutrapport från HVB.
Planering för fortsatt vistelse i Stödboende.

4. Livsanda Stödboende Hus* och ungdomen.

Träning för eget boende.
Personal tillgänglig dagligen.
Individuell genomförandeplan.
* Anpassat för ungdomar som är självständiga men som behöver mer stöd än vid Stödboende Lägenhet.

5. Livsanda Stödboende lägenhet och ungdomen.

Individuell genomförandeplan.
Utsedd kontaktperson.
Egen lägenhet med stöd i vardagen.

6. Livsanda och socialsekreterare.

Vi hjälper dig kostnadsfritt.
Utvärdering och uppföljning.

Kom i kontakt med oss:

Vision

En drivande aktör i skapandet av ett samhälle där alla människor har lika värde och samma förutsättningar. Vi står upp och försvarar ett öppet klimat där alla får lov att vara som de är.

Värdeord

Engagemang, Trygghet, Livsglädje, Öppenhet

Till toppen av sidan